سه شنبه, 06 تیر 1396 ساعت 04:53

استابلایزر STB-33-30000

ترانس افزاینده (استابلایزر) دلتا DELTA با کد سفارش STB-33-30000 جهت تثبیت ولتاژ

1 - هسته تماما مس

2 - با ولتاژ خروجی 380 ولت

3 - با جریان خروجی 40 آمپر

4 - ساخت کشور تایوان

5 - شکل موج کاملا سینوسی

6 - طراحی با سیستم سرووموتوری

7 - دارای سه صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی

منتشرشده در product_home
سه شنبه, 06 تیر 1396 ساعت 04:53

استابلایزر STB-33-20000

ترانس افزاینده (استابلایزر) دلتا DELTA با کد سفارش STB-33-20000 جهت تثبیت ولتاژ

1 - هسته تماما مس

2 - با ولتاژ خروجی 380 ولت

3 - با جریان خروجی 27 آمپر

4 - ساخت کشور تایوان

5 - شکل موج کاملا سینوسی

6 - طراحی با سیستم سرووموتوری

7 - دارای سه صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی

منتشرشده در product_home
سه شنبه, 06 تیر 1396 ساعت 04:53

استابلایزر STB-33-15000

ترانس افزاینده (استابلایزر) دلتا DELTA با کد سفارش STB-33-15000 جهت تثبیت ولتاژ

1 - هسته تماما مس

2 - با ولتاژ خروجی 380 ولت

3 - با جریان خروجی 20 آمپر

4 - ساخت کشور تایوان

5 - شکل موج کاملا سینوسی

6 - طراحی با سیستم سرووموتوری

7 - دارای سه صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی

منتشرشده در product_home
سه شنبه, 06 تیر 1396 ساعت 04:53

استابلایزر STB-33-9000

ترانس افزاینده (استابلایزر) دلتا DELTA با کد سفارش STB-33-9000 جهت تثبیت ولتاژ

1 - هسته تماما مس

2 - با ولتاژ خروجی 380 ولت

3 - با جریان خروجی 12 آمپر

4 - ساخت کشور تایوان

5 - شکل موج کاملا سینوسی

6 - طراحی با سیستم سرووموتوری

7 - دارای سه صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی

منتشرشده در استابلایزر سه فاز
سه شنبه, 06 تیر 1396 ساعت 18:23

استابلایزر STB-11-20000

ترانس افزاینده (استابلایزر) دلتا DELTA با کد سفارش STB-11-20000 جهت تثبیت ولتاژ

1 - هسته تماما مس

2 - با ولتاژ خروجی 220 ولت

3 - با جریان خروجی 80 آمپر

4 - ساخت کشور تایوان

5 - شکل موج کاملا سینوسی

6 - طراحی با سیستم سرووموتوری

7 - دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی

منتشرشده در product_home
سه شنبه, 06 تیر 1396 ساعت 18:23

استابلایزر STB-11-15000

ترانس افزاینده (استابلایزر) دلتا DELTA با کد سفارش STB-11-15000 جهت تثبیت ولتاژ

1 - هسته تماما مس

2 - با ولتاژ خروجی 220 ولت

3 - با جریان خروجی 60 آمپر

4 - ساخت کشور تایوان

5 - شکل موج کاملا سینوسی

6 - طراحی با سیستم سرووموتوری

7 - دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی

منتشرشده در product_home
سه شنبه, 06 تیر 1396 ساعت 18:23

استابلایزر STB-11-10000

ترانس افزاینده (استابلایزر) دلتا DELTA با کد سفارش STB-11-10000 جهت تثبیت ولتاژ

1 - هسته تماما مس

2 - با ولتاژ خروجی 220 ولت

3 - با جریان خروجی 40 آمپر

4 - ساخت کشور تایوان

5 - شکل موج کاملا سینوسی

6 - طراحی با سیستم سرووموتوری

7 - دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی

منتشرشده در product_home
سه شنبه, 06 تیر 1396 ساعت 13:53

استابلایزر STB-11-8000

ترانس افزاینده (استابلایزر) دلتا DELTA با کد سفارش STB-11-8000 جهت تثبیت ولتاژ

1 - هسته تماما مس

2 - با ولتاژ خروجی 220 ولت

3 - با جریان خروجی 32 آمپر

4 - ساخت کشور تایوان

5 - شکل موج کاملا سینوسی

6 - طراحی با سیستم سرووموتوری

7 - دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی

منتشرشده در product_home
سه شنبه, 06 تیر 1396 ساعت 13:53

استابلایزر STB-11-5000

ترانس افزاینده (استابلایزر) دلتا DELTA با کد سفارش STB-11-5000 جهت تثبیت ولتاژ

1 - هسته تماما مس

2 - با ولتاژ خروجی 220 ولت

3 - با جریان خروجی 20 آمپر

4 - ساخت کشور تایوان

5 - شکل موج کاملا سینوسی

6 - طراحی با سیستم سرووموتوری

7 - دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی

منتشرشده در product_home
سه شنبه, 06 تیر 1396 ساعت 13:53

استابلایزر STB-11-3000

ترانس افزاینده (استابلایزر) دلتا DELTA با کد سفارش STB-11-3000 جهت تثبیت ولتاژ

1 - هسته تماما مس

2 - با ولتاژ خروجی 220 ولت

3 - با جریان خروجی 12 آمپر

4 - ساخت کشور تایوان

5 - شکل موج کاملا سینوسی

6 - طراحی با سیستم سرووموتوری

7 - دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی

منتشرشده در product_home

کوپن تخفیف ویژه مشترکان

با اشتراک در خبرنامه سپاهان صنعت همین حالا 10‌هزار تومان کوپن‌تخفیف دریافت کنید.

Invalid Input

 

info@surgeprotection.ir

پرسش های متداول

 
 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
 

Search